FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Kategoria: Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty – zamówienie publiczne o wykonanie usługi koszenia trawy.

FG.V.8.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach z a w i a d a m i a, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,…
Dowiedz się więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania: „Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003”.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   Dotyczy postępowania: „Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003”.  Zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana…
Dowiedz się więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ID 353333 o nazwie: Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003.

Gryźliny, dnia 02.08.2022 r.  Nazwa zamówienia: Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003  Tryb postępowania: Działając na mocy art. 222 PZP, informujemy, że: Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.08.2022 godz. 12:30 Tryb postępowania; Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1…
Dowiedz się więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

Olsztyn, dnia 27.07.2022 r FG.V.8.2022 Zaproszenie do złożenia oferty Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.…
Dowiedz się więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z ofertą współpracy w zakresie zapewnienia obsługi gastronomicznej podczas imprezy plenerowej pod nazwą VIII Rodzinny Piknik Lotniczy „Pod Niebem Świętej Warmii”

Zaproszenie do składania ofert cenowych Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda, zwana dalej Organizatorem, zwraca się do Państwa z ofertą współpracy w zakresie zapewnienia obsługi gastronomicznej podczas imprezy plenerowej pod nazwą VIII Rodzinny Piknik Lotniczy „Pod Niebem Świętej Warmii”, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2022 roku na terenie lądowiska w…
Dowiedz się więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYCIĘCIE I SPRZEDAŻ WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PNIU

Zaproszenie do złożenia oferty Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia…
Dowiedz się więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

Olsztyn, dnia 14.07.2021 r FG.V.3.2021 Zaproszenie do złożenia oferty Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.…
Dowiedz się więcej