FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ID 353333 o nazwie: Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ID 353333 o nazwie: Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003.

Gryźliny, dnia 02.08.2022 r. 

Nazwa zamówienia: Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003 

Tryb postępowania:

Działając na mocy art. 222 PZP, informujemy, że:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.08.2022 godz. 12:30

Tryb postępowania;

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „PZP”. 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.Nazwa (firma WykonawcyCena brutto PLNPrzedłużenie rękojmi i gwarancji
1.ANGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/222, NIP 7393908928 
435 243,77  36 miesięcy 

Prezes Zarządu

Adam Sternicki