FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Strony nie znaleziono

Zmiana treści ogłoszenia i modyfikacja treści SIWZ.

zmiana ogłoszenia_BIPmodyfikacja nr 1 SIWZ_BIP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – zakupienie przez Wykonawcę energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni słonecznej oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Bilansowania Handlowego Obiektu elektrowni słonecznej w Gryźlinach, gm. Stawiguda.

zmiana ogłoszenia_BIP modyfikacja nr 1 SIWZ_BIPAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gryzlinyfotowoltaika.pl/ Stawiguda: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakupienie przez Wykonawcę energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni słonecznej oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Bilansowania Handlowego Obiektu elektrowni słonecznej w Gryźlinach,gm. Stawiguda. Numer ogłoszenia: 44403 – 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015