FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

O firmie

Władze Spółki:

Adam Sternicki

Prezes Zarządu – tel.+48 602 690 460

 

.

Rada Nadzorcza:
– Ireneusz Nalazek  – Przewodniczący,

– Marek Karólewski – Wiceprzewodniczący,
– Kamil Frąckowiak – Sekretarz Rady,
– Jarosław Szunejko – Członek Rady.

Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. została powołana w 2012 roku przez jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Olsztyński i Gminę Stawiguda. Podstawowym celem Spółki było wybudowanie elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na dwuhektarowej działce nr 652/20, wydzielonej z obszaru lądowiska w Gryźlinach, gm. Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko­-mazurskie.

Działka wraz z elektrownią stanowią własność Spółki.

Budowa elektrowni została zrealizowana w ramach projektu „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII­ budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-­2013 oraz pożyczką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Cele dodatkowe Spółki związane z budową elektrowni:

1. ochrona środowiska,

2. edukacja społeczna,

3. generowanie przychodów z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych Spółki i rozwój przedsiębiorstwa.

Dzierżawy Spółki:
1. Lądowisko w Gryźlinach, w tym: pas startowy, zbiorniki paliwa (Pb 95, AVGAS 100LL oraz JET A-1) z dystrybutorami i płytą do tankowania, hangar samolotowy oraz trzy płyty postojowe;

2. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 181 hektarów, na
których Spółka prowadzi min. uprawy: rzadkich gatunków traw
(uczestnicząc w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym) oraz wierzby energetycznej.